RSS

นาฬิกาชีวิต

12 Feb

 Google  YouTube  โรงเรียนพระแสงวิทยา  สพม.11

ในชีวิตคนเราก็เหมือนกับกลไกของการทำงาน เพื่อให้ชีวิตให้อยู่ได้  มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ  ทุกก้าวย่างของชีวิต  ทุกอย่างต้องสัมผัสกัน  ดังลมหายใจที่มีเข้ามีออก  ในหน่วยงานหรือในสายงานใดก็แล้วแต่  ถ้าจะมองให้เป็น มองให้เห็นก็จะเหมือนกับการทำงานของนาฬิกา  เวลาที่ถูกต้องเที่ยงตรงจะเกิดขึ้นมาได้นั้น  ก็คือต้องอาศัยการทำงานของเฟืองเล็กๆ  น้อยๆ  จำนวนมาก  ที่ต่างทำหน้าทีอย่างไม่หยุดยั้ง  ไม่หยุดหย่อย  เพื่อให้เข็มที่ชี้บอกเวลาตรงกับความเป็นจริง  นาฬิกาจึงจะมีคุณค่า

ในสังคมเรานั้น  มีตำแหน่งมากมายตามขีดความสามารถ  และสติปัญญาของแต่ละคน  ทุกคนคือเฟืองเล็กๆ  ของสังคม    พ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวหลายๆ  ครอบครัวเป็นชุมชน  คือหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  จนกระทั่งถึงประเทศชาติ          อณูที่เล็กที่สุดคือครอบครัว  หากครอบครัวมั่นคงเข้มแข็ง  พ่อแม่ลูกต่างทำหน้าที่  สังคมส่วนรวมของประเทศชาติก็จะมั่นคงเช่นเดียวกัน “ผู้รับผิดชอบหน้าทีประจำวันของตนได้อย่างดี  จึงสามารถรับผิดชอบได้อย่างเต็มทีเมื่องานใหญ่มาถึง”

มีบทเพลงที่คนญี่ปุ่นชอบร้องรำกัน  มีความหมายในด้านการคิดทางบวก  ทั้งพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น  เนื้อเพลงมีอยู่ว่า

แม้มิได้เป็นดอกซากุระ       ก็อย่ารังเกียจที่จะเป็นดอกไม้อื่น

แม้มิได้เป็นซามูไร              ก็จงภูมิใจเป็นสมุนเขา

แม้มิได้เป็นถนน                 ก็จงพอใจที่จะเป็นบาทวิถี

แม้มิได้เป็นดวงตะวัน           ก็จงยินดีที่จะเป็นดวงดาว

อันว่าภูเขาฟูจินั้นสวย           แต่ว่าภูเขาลูกอื่นๆ  ก็มิได้ด้อยค่า

ไม่ว่าจะเป็นอะไร                 จงพอใจและเป็นให้ดีที่สุด

มาร์ติน  ลูเทอร์  คิง  จูเนียร์  กล่าวว่า        “ถ้าท่านเป็นคนกวาดถนน การกวาดถนนก็ไม่ต่างอะไรจาการวาดภาพของ   ไมเคิลแอนเจโล  หรือการประพันธ์บทกวีของเช็คสเปียร์  คนกวาดถนนที่ดีจะได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็น คนกวาดถนนผู้ยิ่งใหญ่เช่นกัน  เมื่อท่านไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็จงชอบในสิ่งที่มีและทำให้ดีที่สุด”

ที่มา : ขอขอบคุณ http://www.oknation.net/blog/Duplex/2009/11/14/entry-2

ค. 2

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 12, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: