RSS

ผลวิจัยชี้ ภาษาไทยจะเป็นภาษากลางในอาเซียน เทียบเท่าภาษาอังกฤษ

12 Feb

Google  YouTube  โรงเรียนพระแสงวิทยา  สพม.11

         ตามที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรืออาเซียน ที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า  ฉะนั้นการสื่อสารในด้านต่างๆจะมีการใช้ภาษาไทยมากขึ้นกว่าในอดีต เพื่อส่งเสริมให้บทบาทของภาษาไทย แผ่ขยายกว้างเป็นภาษาที่ประเทศเพื่อนบ้านใช้เป็นภาษากลางในกลุ่มอาเซียน เทียบเท่าภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ สอดคล้องกับผลวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการเปิดเผยว่า ภาษาไทยจะเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความ สำคัญในการสื่อสาร และจะเป็นภาษากลางของกลุ่มประเทศอาเซียนเท่าเทียมกับภาษาอังกฤษ โดยพบว่าขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยกันมากขึ้น อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังกล่าวด้วยว่า เตรียมที่จะส่งออกครูภาษาไทยสำหรับสอนชาวต่างชาติ เผยแพร่ระบบการศึกษาไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุที่มีการเปิดเสรีอาเซียนนั้น จะเป็นข้อดีในการส่งออกครูภาษาไทยสำหรับสอนชาวต่างชาติ เผยแพร่ระบบการศึกษาไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เด็กไทยกำลังฝึกหัดพูดภาษาเกาหลี  หรือภาษาต่างประเทศกันอย่างแข็งขัน อย่าง ประเทศเวียดนามนั้น ก็กลับมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นคุณค่าของภาษาไทย บางคนถึงขั้นเรียนในระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาไม่เพียงแต่ภาษาเท่านั้น แต่ยังต้องการศึกษาวัฒนธรรมไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยมีเอกลักษณ์ ภาษาไพเราะ จึงไม่แปลกใจที่มีผู้ให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมในด้านภาษาไทย รัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญ ทั้งสื่อ เพลง ในอินเตอร์เน็ตที่เปิดกว้าง หากมีนโยบาย และผลักดันให้ภาษาไทยเป็นภาษากลางของกลุ่มอาเซียน ไม่เพียงแต่เป็นผลดีต่อไทยการพัฒนาการสื่อสาร หรือด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่คนไทยก็จะได้ภูมิใจถึงความเป็นไทย ที่เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล

ที่มา : ขอขอบคุณ http://news.mthai.com/hot-news/149809.html

ค. 2

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 12, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: